Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Bùi Gia Thuật
Ngày sinh : 17/10/1958
Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Lai Vu
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Anh Bùi Gia Thuật
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Doanh nghiệp tư nhân Lai Vu
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Xây Dựng và Nội Thất
ĐỊA CHỈ: Thôn Quyết Tâm, Xã lai Vu, Kim Thành, HD


Tên doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Lai Vu
Địa chỉ : Thôn Quyết Tâm, Xã lai Vu, Kim Thành, HD
Lĩnh vực kinh doanh : Nội thất
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Bùi Gia Thuật
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Doanh nghiệp tư nhân Lai Vu
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Xây Dựng và Nội Thất
ĐỊA CHỈ: Thôn Quyết Tâm, Xã lai Vu, Kim Thành, HD

HỌ VÀ TÊN: Anh Bùi Gia Thuật
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Doanh nghiệp tư nhân Lai Vu
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Xây Dựng và Nội Thất
ĐỊA CHỈ: Thôn Quyết Tâm, Xã lai Vu, Kim Thành, HD