Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Cao Văn Thái
Ngày sinh : 08/03/1976
Doanh nghiệp : Khu vui chơi giải trí Thái HD
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Khu vui chơi giải trí Thái HD

Tên doanh nghiệp : Khu vui chơi giải trí Thái HD
Địa chỉ : Khu 3, phường Nhị Châu, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0986.337.676
Lĩnh vực kinh doanh : Khác
Thông tin doanh nghiệp :

Dịch vụ vui chơi giải trí

Dịch vụ vui chơi giải trí