Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Chu Văn Trường
Ngày sinh : 25/05/1973
Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Long Trường
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: - Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Long Trường

                                - Phó Chủ tịch Hội DNT Hải Dương Khóa I

Tên doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Long Trường
Địa chỉ : Khu Hạ - Tráng Liệt - Bình Giang - Hảỉ Dương
Điện thoại : 0320.3777.226
Email : longtruong@yahoo.com

Sản xuất, đúc, lắp ráp máy cơ khí công - nông - ngư nghiệp.

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến