Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đỗ Thị Phương
Ngày sinh : 10/06/1985
Doanh nghiệp : Meiya Beauty Spa
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Chị Đỗ Thị Phương
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Meiya beauty spa
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Trung tâm Spa, làm đẹp
ĐỊA CHỈ: 107 A Tuệ Tĩnh cũ, TPHD, HD

Tên doanh nghiệp : Meiya Beauty Spa
Địa chỉ : 107 A Tuệ Tĩnh cũ, TPHD, HD
Lĩnh vực kinh doanh : Thẩm Mỹ, làm đẹp
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Chị Đỗ Thị Phương
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Meiya beauty spa
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Trung tâm Spa, làm đẹp
ĐỊA CHỈ: 107 A Tuệ Tĩnh cũ, TPHD, HD

HỌ VÀ TÊN: Chị Đỗ Thị Phương
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Meiya beauty spa
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Trung tâm Spa, làm đẹp
ĐỊA CHỈ: 107 A Tuệ Tĩnh cũ, TPHD, HD

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành