Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đỗ Văn Thành
Ngày sinh : 13/07/1979
Doanh nghiệp : Công ty cổ phần DV Quảng cáo Thăng Long
Tiểu sử :

Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ Quảng cáo Thăng Long

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần DV Quảng cáo Thăng Long
Địa chỉ : Số 11/44 phường Bình Hàn, TP. Hải Dương, Hải Dương
Điện thoại : 0902.982.299
Fax : 0902.982.299
Thông tin doanh nghiệp :

Biển quảng cáo, Nội thất

Biển quảng cáo, Nội thất

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành