Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Đoàn Mạnh Hà
Ngày sinh : 15/05/1977
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Quảng cáo Mạnh Hà
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng cáo Mạnh Hà

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV Quảng cáo Mạnh Hà
Địa chỉ : 39 Nguyễn Văn Linh, Khu 14 P.tân Bình, TPHD
Điện thoại : 03202221977
Fax : 03202221977
Email : quangcaomanhhahd@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : In ấn - Quảng cao
 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến