Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Dương Đăng Tấn
Ngày sinh : 26/08/1977
Doanh nghiệp : Siêu thi Tân Tiến huyện Kinh Môn
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty TNHH Thủy Tấn

Tên doanh nghiệp : Siêu thi Tân Tiến huyện Kinh Môn
Địa chỉ : An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương
Điện thoại : 03203.535.558
Fax : 03203.535.559
Email : info@sieuthitantien.com
Lĩnh vực kinh doanh : Nội thất
Thông tin doanh nghiệp :

Kinh doanh điện tử, điện lạnh và nội  thất

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành