Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Hoàng Xuân Kiên
Ngày sinh : 28/02/1979
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đông Á
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Anh Hoàng Xuân Kiên
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đông Á
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Vận tải đường bộ nội địa
ĐỊA CHỈ: Quyết Thắng, phường Bình Hàn, TP Hải Dương

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đông Á
Địa chỉ : Quyết Thắng, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Kê khai Hải Quan
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Hoàng Xuân Kiên
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đông Á
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Vận tải đường bộ nội địa
ĐỊA CHỈ: Quyết Thắng, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
 

HỌ VÀ TÊN: Anh Hoàng Xuân Kiên
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đông Á
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Vận tải đường bộ nội địa
ĐỊA CHỈ: Quyết Thắng, phường Bình Hàn, TP Hải Dương
 

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành