Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Hoàng Văn Trọng
Ngày sinh : 21/03/1969
Doanh nghiệp : Doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Văn Trọng
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Anh Hoàng Văn Trọng

Ủy viên Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khóa V

CHỨC VỤ: Giám đốc

ĐƠN VỊ: Doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Văn Trọng

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất các sản phẩm từ vàng, bạc, Kim hoàn

ĐỊA CHỈ: TT Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương

Tên doanh nghiệp : Doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Văn Trọng
Địa chỉ : TT Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương
Lĩnh vực kinh doanh : Vàng Bạc - Mỹ nghệ
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Hoàng Văn Trọng
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Văn Trọng
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất các sản phẩm từ vàng, bạc, Kim hoàn
ĐỊA CHỈ: TT Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương

HỌ VÀ TÊN: Anh Hoàng Văn Trọng
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Văn Trọng
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất các sản phẩm từ vàng, bạc, Kim hoàn
ĐỊA CHỈ: TT Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương