Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Kiều Văn Cao
Ngày sinh : 08/05/1975
Doanh nghiệp : Cty CP Công nghiệp dịch vụ Cao Cường
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp dịch vụ Cao Cường

Tên doanh nghiệp : Cty CP Công nghiệp dịch vụ Cao Cường
Địa chỉ : Số 79, Trần Hưng Đạo, Phả Lại, Chí Linh, Hải
Điện thoại : 03203.881.288
Fax : 03203.881.123
Email : caocuongjsc@hn.vnn.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Nội thất
Thông tin doanh nghiệp :