Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Kim Văn Hoán
Ngày sinh : 09/09/1974
Doanh nghiệp : Công ty cổ phần XD và TM Thành Đông
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Anh Kim Văn Hoán
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty cổ phần XD và TM Thành Đông
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
ĐỊA CHỈ: 168B, Chu Văn An, TT Thanh Miện, Thanh Miện HD

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần XD và TM Thành Đông
Địa chỉ : 168B, Chu Văn An, TT Thanh Miện, Thanh Miện HD
Lĩnh vực kinh doanh : Nội thất
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Kim Văn Hoán
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty cổ phần XD và TM Thành Đông
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
ĐỊA CHỈ: 168B, Chu Văn An, TT Thanh Miện, Thanh Miện HD


HỌ VÀ TÊN: Anh Kim Văn Hoán
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty cổ phần XD và TM Thành Đông
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
ĐỊA CHỈ: 168B, Chu Văn An, TT Thanh Miện, Thanh Miện HD


 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành