Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Lãnh Văn Hoan
Ngày sinh : 12/02/1970
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Tiến Hoàng
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công TNHH Tiến Hoàng

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Tiến Hoàng
Địa chỉ : Khu 2, TT Minh Tân, Kinh Môn, Hải Dương
Điện thoại : 0912 615 828

- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp giao thông thuỷ lợi;

- San lấp mặt bằng ;

- Kinh doanh chế biến than mỏ

- Dịch vụ vận tải, nhà hàng, ăn uống

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành