Thông tin doanh nhân
Họ và tên : LÊ MINH NGHĨA
Ngày sinh : 29/07/1967
Doanh nghiệp : Công ty cổ phần Thương mại Đức Thành
Tiểu sử :

 - Họ và tên: LÊ MINH NGHĨA          

 - Năm sinh: 29/7/1967

 - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

 - Đơn vị: Công ty cổ phần Thương mại Đức Thành

 - Địa chỉ: Hạ Chiểu, TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: VLXD, Chế tạo máy công nghiệp

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Thương mại Đức Thành
Địa chỉ : Hạ Chiểu, TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn
Điện thoại : 03203.521979
Fax : 03203.522.346
Email : ducthanhdh@gmail.com

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: VLXD, Chế tạo máy công nghiệp

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành