Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Lê Thị Bảy
Ngày sinh : 18/10/1968
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TM Tùng Dương
Tiểu sử :

Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Tùng Dương

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TM Tùng Dương
Địa chỉ : Khu 4, Đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Bình, TPHD (Đối diện Trường chuyên Nguyễn Trãi)
Điện thoại : 0916.635.192
Fax : 0916.635.192
Lĩnh vực kinh doanh : Nội thất
Thông tin doanh nghiệp :

Tập hóa, tạp phẩm

Tập hóa, tạp phẩm

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến