Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Lê Thị Bảy
Ngày sinh : 18/10/1968
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TM Tùng Dương
Tiểu sử :

Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Tùng Dương

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TM Tùng Dương
Địa chỉ : Khu 4, Đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Bình, TPHD (Đối diện Trường chuyên Nguyễn Trãi)
Điện thoại : 0916.635.192
Fax : 0916.635.192
Lĩnh vực kinh doanh : Nội thất
Thông tin doanh nghiệp :

Tập hóa, tạp phẩm

Tập hóa, tạp phẩm

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành