Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Lê Thị Bảy
Ngày sinh : 18/10/1968
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TM Tùng Dương
Tiểu sử :

Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Tùng Dương

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TM Tùng Dương
Địa chỉ : Khu 4, Đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Bình, TPHD (Đối diện Trường chuyên Nguyễn Trãi)
Điện thoại : 0916.635.192
Fax : 0916.635.192
Lĩnh vực kinh doanh : Nội thất
Thông tin doanh nghiệp :

Tập hóa, tạp phẩm

Tập hóa, tạp phẩm