Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Lê Văn Tuấn
Ngày sinh : 01/10/1964
Doanh nghiệp : Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Tập Đoàn Âu Việt

Quá trình lập nghiệp:

+ Từ 1982 – 1984: Công nhân nhà máy Sứ Hải Dương

+ Từ 1984 – 1987: Làm nghĩa vụ quân sự

+ Từ 1987 – 1988: bảo vệ nhà máy Sứ Hải Dương

+ Từ 1988 – 2010: Lao động và kinh doanh tại Cộng hoà Sec

+ Từ 2010 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Âu Việt

Tên doanh nghiệp : Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Địa chỉ : Số 102 Điện Biên Phủ, tp.Hải Dương
Điện thoại : 0320 3 850 089
Fax : 0320 3 852 345
Email : khuongbui@auviet-eu.com hoặc info@auviet-eu.com
Lĩnh vực kinh doanh : Bảo hiểm
Thông tin doanh nghiệp :

Kinh doanh bất động sản.