Thông tin doanh nhân
Họ và tên : NGUYỄN ANH THƯ
Ngày sinh : 10/10/1982
Doanh nghiệp : Phòng Trà Carta
Tiểu sử :

 - Họ và tên:  NGUYỄN ANH THƯ          

 - Năm sinh: 10/10/1982

 - Chức vụ: Giám đốc 

 - Đơn vị: Phòng Trà Carta

 - Địa chỉ: Số 51 Thanh Niên, TP. Hải Dương

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh doanh các dịch vụ giải trí

Tên doanh nghiệp : Phòng Trà Carta
Địa chỉ : : Số 51 Thanh Niên, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0909589805
Lĩnh vực kinh doanh : Âm Nhạc - Tổ chức Sự Kiện

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh doanh các dịch vụ giải trí

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến