Thông tin doanh nhân
Họ và tên : NGUYỄN BÁ QUYỀN
Ngày sinh : 20/10/1972
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Diệp Minh Khôi
Tiểu sử :

 - Họ và tên: NGUYỄN BÁ QUYỀN        

 - Năm sinh: 20/10/1972

 - Chức vụ: Giám đốc

 - Đơn vị: Công ty TNHH Diệp Minh Khôi

 - Địa chỉ: Khu đo thị Phí Tây, Thanh Bình, TP.Hải Dương

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất vòng bi, Dịch vụ Ăn uống

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Diệp Minh Khôi
Địa chỉ : Khu đô thị Phía Tây, Thanh Bình, TP.Hải Dương
Điện thoại : 0904258259
Email : thuong@lyc.com.vn

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất vòng bi, Dịch vụ Ăn uống

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến