Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Đình Quý
Ngày sinh : 03/01/1984
Doanh nghiệp : Công ty TNHH thang máy Hưng Long
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn Đình Quý

Ủy viên ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khóa V

CHỨC VỤ: Giám đốc

ĐƠN VỊ: Công ty TNHH thang máy Hưng Long 

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Tư vấn thiết kế thang máy

ĐỊA CHỈ: Số 157 đường Thanh Bình, P. Thanh Bình, TPHD

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH thang máy Hưng Long
Địa chỉ : Số 157 đường Thanh Bình, P. Thanh Bình, TPHD
Lĩnh vực kinh doanh : Thang máy
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn Đình Quý
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH thang máy Hưng Long 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Tư vấn thiết kế thang máy
ĐỊA CHỈ: Số 157 đường Thanh Bình, P. Thanh Bình, TPHD

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn Đình Quý
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH thang máy Hưng Long 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Tư vấn thiết kế thang máy
ĐỊA CHỈ: Số 157 đường Thanh Bình, P. Thanh Bình, TPHD

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành