Thông tin doanh nhân
Họ và tên : NGUYỄN HỒNG THÁI
Ngày sinh : 20/03/1969
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Quảng Lợi
Tiểu sử :

 - Họ và tên: NGUYỄN HỒNG THÁI       

 - Năm sinh: 20/3/1969

 - Chức vụ: Giám đốc

 - Đơn vị: Công ty TNHH Quảng Lợi

 - Địa chỉ: Đường Gom An Định, TP. Hải Dương

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Du Lịch, Sản xuất xe tec

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Quảng Lợi
Địa chỉ : Đường Gom An Định, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0912055023
Fax : 0912055023
Lĩnh vực kinh doanh : Du lịch

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Du Lịch, Sản xuất xe tec

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành