Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Quang Trung
Ngày sinh : 12/07/1976
Doanh nghiệp : BIDV chi nhánh Thành Đông
Tiểu sử :

- Ủy viên Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khóa V

- Giám đốc BIDV chi nhánh Thành Đông

Tên doanh nghiệp : BIDV chi nhánh Thành Đông
Địa chỉ : Số 76-78-80 Trần Hưng Đạo, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0903.256.033
Fax : 0903.256.033
Email : thanhdong@bidv.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Ngân Hàng
Thông tin doanh nghiệp :

Ngân hàng

Ngân hàng

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành