Thông tin doanh nhân
Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV bao bì Toàn Cầu
Địa chỉ : Km 70, QL5, Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương
Điện thoại : 0917.183.586
Fax : 0917.183.586
Thông tin doanh nghiệp :

Sản xuất Bao bì

Sản xuất Bao bì