Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Tất Tùng
Ngày sinh : 13/02/1988
Doanh nghiệp : Công ty Du lịch Quốc tế Ngân Tùng
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn Tất Tùng
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty Du lịch Quốc tế Ngân Tùng 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Tổ chức Tuor Du lịch
ĐỊA CHỈ: Tòa nhà Lâm Hải, 102 Trương Mỹ , phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương

Tên doanh nghiệp : Công ty Du lịch Quốc tế Ngân Tùng
Địa chỉ : Tòa nhà Lâm Hải, 102 Trương Mỹ , phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương
Lĩnh vực kinh doanh : Du lịch
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn Tất Tùng
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty Du lịch Quốc tế Ngân Tùng 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Tổ chức Tuor Du lịch
ĐỊA CHỈ: Tòa nhà Lâm Hải, 102 Trương Mỹ , phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn Tất Tùng
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty Du lịch Quốc tế Ngân Tùng 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Tổ chức Tuor Du lịch
ĐỊA CHỈ: Tòa nhà Lâm Hải, 102 Trương Mỹ , phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành