Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Thị Liên Hoa
Ngày sinh : 04/05/1986
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Xây dựng và DV Hoa Sơn
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Chị Nguyễn Thị Liên Hoa
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Hoa Sơn 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: thiết kế và thi công các sản phẩm về Sơn tường
ĐỊA CHỈ: C22,14 Tôn Thất Thuyết, Khu ĐTM Tuệ Tĩnh, TPHD, HD
 

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Xây dựng và DV Hoa Sơn
Địa chỉ : C22,14 Tôn Thất Thuyết, Khu ĐTM Tuệ Tĩnh, TPHD, HD
Lĩnh vực kinh doanh : Nội thất
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Chị Nguyễn Thị Liên Hoa
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Hoa Sơn 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: thiết kế và thi công các sản phẩm về Sơn tường
ĐỊA CHỈ: C22,14 Tôn Thất Thuyết, Khu ĐTM Tuệ Tĩnh, TPHD, HD

HỌ VÀ TÊN: Chị Nguyễn Thị Liên Hoa
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Hoa Sơn 
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: thiết kế và thi công các sản phẩm về Sơn tường
ĐỊA CHỈ: C22,14 Tôn Thất Thuyết, Khu ĐTM Tuệ Tĩnh, TPHD, HD