Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Thùy Trang
Ngày sinh : 25/03/1993
Doanh nghiệp : DNTN Sản xuất và Thương mại Văn Long
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc DNTN sản xuất và Thương mại Văn Long

Tên doanh nghiệp : DNTN Sản xuất và Thương mại Văn Long
Địa chỉ : Khu Cộng Hoà - TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - Hải Dương
Điện thoại : 0320.3563142
Lĩnh vực kinh doanh : Vàng Bạc - Mỹ nghệ

Xe máy, khung nhôm, vàng bạc, kính xây dựng, điện tử và mộc dân dụng.