Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Trác Thắng
Ngày sinh : 05/10/1961
Doanh nghiệp : Doanh nghiệp Huy Thuận
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Sơn Dương

Tên doanh nghiệp : Doanh nghiệp Huy Thuận
Địa chỉ : Thôn An Nhân, Thị trấn Tứ Kỳ,huyện Tứ Kỳ , HảI Dương
Điện thoại : 03203.747.989
Fax : 03203.745.199
Lĩnh vực kinh doanh : Nội thất
Thông tin doanh nghiệp :

Sản xuất VLXD , xayy dựng công trình dân dụng, san lấp mặt bằng, lắp dặt điện nước; chăn nuôI gia súc gia cầmvà thuỷ sản; Vận tảI hành khách……