Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Trọng Trường
Ngày sinh : 30/12/1968
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TM Tuấn Tài
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ủy ban Hội DNT tỉnh khóa V

                                    - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Tuấn Tài

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TM Tuấn Tài
Địa chỉ : Thất Hùng - Kinh Môn - Hải Dương
Điện thoại : 03206.513.096
Fax : 03203.948.656
Email : tuantaikm@zing.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Giấy - Bao bì
Thông tin doanh nghiệp :

Lĩnh vực kinh doanh chính chuyên về Giấy Kraft