Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn An
Ngày sinh : 11/03/1976
Doanh nghiệp : Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Giám đốc công ty cổ phần bảo hiểm AAA

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA
Địa chỉ : Số 2 Vũ văn Dũng - P. Quang Trung - TPHD
Điện thoại : 03203834888
Fax : 03203834889
Email : aaahaiduong@aaa.com.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Bảo hiểm