Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn Đức
Ngày sinh : 25/05/1982
Doanh nghiệp : Trường mầm non HaNa
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường mầm non HaNa

Tên doanh nghiệp : Trường mầm non HaNa
Địa chỉ : Số 1 Hoàng Hoa Thám, TP. Hải Dương
Điện thoại : 0982.620.999
Lĩnh vực kinh doanh : Khác
Thông tin doanh nghiệp :

Giáo dục mầm non