Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn Trọng
Ngày sinh : 17/10/1966
Doanh nghiệp : DNTN Sản xuất và Thương mại Văn Long
Tiểu sử :

 - Phó Chủ tịch Hội DNT Hải Dương khóa IV

 - Giám đốc DNTN sản xuất  và Thương mại Văn Long

Tên doanh nghiệp : DNTN Sản xuất và Thương mại Văn Long
Địa chỉ : Khu Cộng Hoà - TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - Hải Dương
Điện thoại : 0320.3563142
Lĩnh vực kinh doanh : Vàng Bạc - Mỹ nghệ

Xe máy, khung nhôm, vàng bạc, kính xây dựng, điện tử và mộc dân dụng.

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến