Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn Trọng
Ngày sinh : 17/10/1966
Doanh nghiệp : DNTN Sản xuất và Thương mại Văn Long
Tiểu sử :

 - Phó Chủ tịch Hội DNT Hải Dương khóa IV

 - Giám đốc DNTN sản xuất  và Thương mại Văn Long

Tên doanh nghiệp : DNTN Sản xuất và Thương mại Văn Long
Địa chỉ : Khu Cộng Hoà - TT Kinh Môn - huyện Kinh Môn - Hải Dương
Điện thoại : 0320.3563142
Lĩnh vực kinh doanh : Vàng Bạc - Mỹ nghệ

Xe máy, khung nhôm, vàng bạc, kính xây dựng, điện tử và mộc dân dụng.