Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn Trung
Ngày sinh : 01/08/1972
Doanh nghiệp : Công ty TNHH Trọng Anh
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn Văn Trung
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH Trọng Anh
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất và thương mại VLXD
ĐỊA CHỈ: Thụy Trà, Nam Trung, Nam Sách, HD

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH Trọng Anh
Địa chỉ : Thụy Trà, Nam Trung, Nam Sách, HD
Lĩnh vực kinh doanh : VLXD
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn Văn Trung
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH Trọng Anh
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất và thương mại VLXD
ĐỊA CHỈ: Thụy Trà, Nam Trung, Nam Sách, HD

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn Văn Trung
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH Trọng Anh
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất và thương mại VLXD
ĐỊA CHỈ: Thụy Trà, Nam Trung, Nam Sách, HD

 
Nguyễn Văn Trọng
DNTN Sản xuất và Thương mại Văn Long
Sinh nhật: 17/10/1966
Nguyễn Trác Thắng
Doanh nghiệp Huy Thuận
Sinh nhật: 05/10/1961
Trần Thuỳ Dương
Vietcombank chi nhánh Hải Dương
Sinh nhật: 15/10/1970
Lê Ngọc Thắng
Cty TNHH MTVTM và QC Đông Thành Đông
Sinh nhật: 05/10/1981
Phan Tiến Dũng
Công ty CP Thiên Lộc
Sinh nhật: 30/10/1970
Phan Lan Phương
Khách sạn thuỷ tạ Đồng Xanh
Sinh nhật: 12/10/1972
Trần Văn Quế
Công ty TNHH Hồng Dương
Sinh nhật: 13/10/1969
Nguyễn Thị Phượng
Công ty TNHH Hoàng Phương
Sinh nhật: 20/10/1967
Nguyễn Huy Dung
Viettel Chi nhánh Hải Dương
Sinh nhật: 20/10/1982
Trương Quang Hải
Công ty CP xây dựng và TM Kỳ Tam Anh
Sinh nhật: 12/10/1963
Đinh Văn Quân
Công ty TNHH Sao việt
Sinh nhật: 10/10/1966
Lê Văn Tuấn
Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Sinh nhật: 01/10/1964
TRẦN VĂN DŨNG
Công ty cổ phần xây dựng Phú Minh
Sinh nhật: 30/10/1967
Vũ Thị Phương Loan
DNTN thể thao Loan Trị
Sinh nhật: 24/10/1971
NGUYỄN ANH THƯ
Phòng Trà Carta
Sinh nhật: 10/10/1982
NGUYỄN BÁ QUYỀN
Công ty TNHH Diệp Minh Khôi
Sinh nhật: 20/10/1972
TRẦN THANH BÌNH
Cty TNHH MTV SX DV và TM Thanh Bình 1982
Sinh nhật: 20/10/1982
Lê Thị Bảy
Công ty TNHH MTV TM Tùng Dương
Sinh nhật: 18/10/1968
Bùi Gia Thuật
Doanh nghiệp tư nhân Lai Vu
Sinh nhật: 17/10/1958
Nguyễn Đức Phương
Công ty TNHH TTT Đức Minh
Sinh nhật: 23/10/1972
Phạm Quốc Khánh
Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Đông Triều
Sinh nhật: 30/10/1976
Nguyễn Mạnh Hải
Công ty TNHH Tân Phát TAPE
Sinh nhật: 12/10/1982