Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Văn Thực
Ngày sinh : 10/03/1988
Doanh nghiệp : Chi nhánh bưu chính Viettel Hải Dương
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn văn Thực
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Chi nhánh bưu chính Viettel Hải Dương
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Bưu chính, chuyển phát nhanh
ĐỊA CHỈ: 238 Điện Biên Phủ, Bình Hàn, TP Hải Dương, HD

Tên doanh nghiệp : Chi nhánh bưu chính Viettel Hải Dương
Địa chỉ : 238 Điện Biên Phủ, Bình Hàn, TP Hải Dương, HD
Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ Bưu chính viễn thông
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn văn Thực
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Chi nhánh bưu chính Viettel Hải Dương
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Bưu chính, chuyển phát nhanh
ĐỊA CHỈ: 238 Điện Biên Phủ, Bình Hàn, TP Hải Dương, HD

HỌ VÀ TÊN: Anh Nguyễn văn Thực
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Chi nhánh bưu chính Viettel Hải Dương
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Bưu chính, chuyển phát nhanh
ĐỊA CHỈ: 238 Điện Biên Phủ, Bình Hàn, TP Hải Dương, HD