Thông tin doanh nhân
Họ và tên : NGUYỄN XUÂN THỎ
Ngày sinh : 24/08/1971
Doanh nghiệp : Siêu Thị Nội thất Xuân Thỏ
Tiểu sử :

 - Họ và tên: NGUYỄN XUÂN THỎ

 - Ủy viên ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khóa V

 - Năm sinh: 24/8/1971

 - Chức vụ: Giám đốc

 - Đơn vị: Siêu Thị Nội thất Xuân Thỏ

 - Địa chỉ: TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Thiết bị Văn phòng, Nội thất

Tên doanh nghiệp : Siêu Thị Nội thất Xuân Thỏ
Địa chỉ : TT. Thanh Miện, huyện Thanh Miện
Điện thoại : 0904372909
Fax : 0904372909
Email : noithatxuantho909@gmail.com
Lĩnh vực kinh doanh : Nội thất

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Thiết bị Văn phòng, Nội thất

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành