Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Xuân Thuỷ
Ngày sinh : 14/03/1954
Doanh nghiệp : Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Sản xuất VLXD Chí Linh

Tên doanh nghiệp : Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Chí Linh
Địa chỉ : Km1+500 QL18A - Chí Linh đi Quảng Ninh
Điện thoại : 0320.3882.671
Fax : 03203.822.989
Lĩnh vực kinh doanh : Nội thất
Thông tin doanh nghiệp :

- Khai thác và chế biến kinh doanh đất sét trắng