Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Nguyễn Thị Thúy Hằng
Ngày sinh : 02/02/1983
Doanh nghiệp : Cơ sở sản xuất muối Nguyễn Thị Thúy Hằng
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng
CHỨC VỤ: Chủ Doanh nghiệp
ĐƠN VỊ: Cơ sở sản xuất muối Nguyễn Thị Thúy Hằng
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất chế biến các loại muối
ĐỊA CHỈ: Khu 12, Phường Bình Hàn, TPHD

Tên doanh nghiệp : Cơ sở sản xuất muối Nguyễn Thị Thúy Hằng
Địa chỉ : Khu 12, Phường Bình Hàn, TPHD
Lĩnh vực kinh doanh : Khác
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng
CHỨC VỤ: Chủ Doanh nghiệp
ĐƠN VỊ: Cơ sở sản xuất muối Nguyễn Thị Thúy Hằng
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất chế biến các loại muối
ĐỊA CHỈ: Khu 12, Phường Bình Hàn, TPHD
 

HỌ VÀ TÊN: Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng
CHỨC VỤ: Chủ Doanh nghiệp
ĐƠN VỊ: Cơ sở sản xuất muối Nguyễn Thị Thúy Hằng
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Sản xuất chế biến các loại muối
ĐỊA CHỈ: Khu 12, Phường Bình Hàn, TPHD
 

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành