Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Đức Toản
Ngày sinh : 10/07/1963
Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Tùng An Phúc
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Chủ Doanh nghiệp DNTN Tùng An Phúc

Tên doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Tùng An Phúc
Địa chỉ : 97 Ngô Quyền, TPHD
Điện thoại : 03202240183
Fax : 03203895081
Email : tunganphuc@yahoo.com
Lĩnh vực kinh doanh : Khác
 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành