Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Quốc Khánh
Ngày sinh : 30/10/1976
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Đông Triều
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Anh Phạm Quốc Khánh
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Triều
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Thương mại, phân phối dầu nhớt Nhật Bản
ĐỊA CHỈ: Số 35, Nguyễn Huê, Sao Đỏ, Chí Linh, HD

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Đông Triều
Địa chỉ : Số 35, Nguyễn Huê, Sao Đỏ, Chí Linh, HD
Lĩnh vực kinh doanh : Xăng dầu
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Phạm Quốc Khánh
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Triều
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Thương mại, phân phối dầu nhớt Nhật Bản
ĐỊA CHỈ: Số 35, Nguyễn Huê, Sao Đỏ, Chí Linh, HD

HỌ VÀ TÊN: Anh Phạm Quốc Khánh
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Triều
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Thương mại, phân phối dầu nhớt Nhật Bản
ĐỊA CHỈ: Số 35, Nguyễn Huê, Sao Đỏ, Chí Linh, HD