Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Quốc Khánh
Ngày sinh : 30/10/1976
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Đông Triều
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: Anh Phạm Quốc Khánh
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Triều
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Thương mại, phân phối dầu nhớt Nhật Bản
ĐỊA CHỈ: Số 35, Nguyễn Huê, Sao Đỏ, Chí Linh, HD

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Đông Triều
Địa chỉ : Số 35, Nguyễn Huê, Sao Đỏ, Chí Linh, HD
Lĩnh vực kinh doanh : Xăng dầu
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Phạm Quốc Khánh
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Triều
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Thương mại, phân phối dầu nhớt Nhật Bản
ĐỊA CHỈ: Số 35, Nguyễn Huê, Sao Đỏ, Chí Linh, HD

HỌ VÀ TÊN: Anh Phạm Quốc Khánh
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH MTV tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Triều
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Thương mại, phân phối dầu nhớt Nhật Bản
ĐỊA CHỈ: Số 35, Nguyễn Huê, Sao Đỏ, Chí Linh, HD

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến