Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Thị Thịnh
Ngày sinh : 11/05/1960
Doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Thịnh
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Giám đốc DNTN Tuyết Thịnh

Tên doanh nghiệp : Doanh nghiệp tư nhân Tuyết Thịnh
Địa chỉ : Thị trấn Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương
Lĩnh vực kinh doanh : Dệt - May mặc - Giầy da
 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến