Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Văn Hùng
Ngày sinh : 13/12/1977
Doanh nghiệp : Công ty cổ phần Đức Việt 568
Tiểu sử :

- Ủy viên ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khóa V

- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đức Việt 568

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Đức Việt 568
Địa chỉ : Khu 2, Huyện Kinh Môn, Hải Dương
Điện thoại : 0984.555586
Lĩnh vực kinh doanh : Nội thất
Thông tin doanh nghiệp :

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét