Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Văn Khánh
Ngày sinh : 31/03/1980
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV lắp đặt XD Khánh Linh
Tiểu sử :

Giám đốc Công ty TNHH MTV lắp đặt xây dựng Khánh Linh

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV lắp đặt XD Khánh Linh
Địa chỉ : 238 Lê Thanh Nghị, TPHD, HD
Điện thoại : 0977.371.718
Fax : 0977.371.718
Thông tin doanh nghiệp :

Lắp đặt vách nhôm, kính, showroom

Lắp đặt vách nhôm, kính, showroom