Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phạm Văn Xứng
Ngày sinh : 02/09/1972
Doanh nghiệp : Công ty CP XNK Nông Lâm sản TMĐ Gia Lộc
Tiểu sử :

Phó Giám đốc Công ty cổ phần XNK Nông Lâm sản TMĐ Gia Lộc 

Tên doanh nghiệp : Công ty CP XNK Nông Lâm sản TMĐ Gia Lộc
Địa chỉ : Khu Hoàng Diệu, TT. Gia Lôc, GL, HD
Điện thoại : 0320.3716.364
Lĩnh vực kinh doanh : Nông - Lâm nghiệp
Thông tin doanh nghiệp :

Chuyên Cử Gỗ và các sản phẩm từ Gỗ

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành