Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phan Tiến Dũng
Ngày sinh : 30/10/1970
Doanh nghiệp : Công ty CP Thiên Lộc
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thiên Lộc

Tên doanh nghiệp : Công ty CP Thiên Lộc
Địa chỉ : 207 đường Điện Biên Phủ, Tp Hải Dương
Điện thoại : 0320.3747.246
Fax : 0320.3747.246
Email : phantruong@hn.vnn.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Điện tử - Điện lạnh
Thông tin doanh nghiệp :

- Mua bán các thiết bị máy tính và máy văn phòng; sản xuất phần mềm và các dịch vụ khác liên quan đến máy tính;

- Mua bán vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng.

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến