Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Phùng Đức Hoan
Ngày sinh : 09/01/1976
Doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TM An Thành Phát
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khóa V

                                - Giám đốc Công ty TNHH MTV TM An Thành Phát

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH MTV TM An Thành Phát
Địa chỉ : Khu dân cư Chi Ngãi, P. Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Hải Dương
Điện thoại : 0948.133.388
Fax : 0948.133.388
Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Kê khai Hải Quan
Thông tin doanh nghiệp :

Vận tải, xây dựng, khai khoáng

Vận tải, xây dựng, khai khoáng

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành