Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Trần Danh Tùng
Ngày sinh : 09/02/1980
Doanh nghiệp : Ngân hàng Bưu điện Liên Việt-CN Hải Dương
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: Giám đốc Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hải Dương

Tên doanh nghiệp : Ngân hàng Bưu điện Liên Việt-CN Hải Dương
Địa chỉ : TP.Hải Dương, Hải Dương
Lĩnh vực kinh doanh : Ngân Hàng
 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành