Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Trần Đức Vượng
Ngày sinh : 10/03/1965
Doanh nghiệp : Công ty TNHH sản xuất và TMDV Trần Anh
Tiểu sử :

HỌ VÀ TÊN: HỌ VÀ TÊN: Anh Trần Đức Vượng

Ủy viên ủy ban Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh khóa V

CHỨC VỤ: Giám đốc

ĐƠN VỊ: Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Trần Anh

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Tổ chức sự kiện, Cưới hỏi trọn gói

ĐỊA CHỈ: Lô 1.5 Lô 1.6 đường Hoàng Ngân, Việt Hòa, TPHD, HD

Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH sản xuất và TMDV Trần Anh
Địa chỉ : Lô 1.5 Lô 1.6 đường Hoàng Ngân, Việt Hòa, TPHD, HD
Lĩnh vực kinh doanh : Âm Nhạc - Tổ chức Sự Kiện
Thông tin doanh nghiệp :

HỌ VÀ TÊN: Anh Trần Đức Vượng
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Trần Anh
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Tổ chức sự kiện, Cưới hỏi trọn gói
ĐỊA CHỈ: Lô 1.5 Lô 1.6 đường Hoàng Ngân, Việt Hòa, TPHD, HD


HỌ VÀ TÊN: Anh Trần Đức Vượng
CHỨC VỤ: Giám đốc
ĐƠN VỊ: Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Trần Anh
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: Tổ chức sự kiện, Cưới hỏi trọn gói
ĐỊA CHỈ: Lô 1.5 Lô 1.6 đường Hoàng Ngân, Việt Hòa, TPHD, HD