Thông tin doanh nhân
Họ và tên : TRẦN THANH BÌNH
Ngày sinh : 20/10/1982
Doanh nghiệp : Cty TNHH MTV SX DV và TM Thanh Bình 1982
Tiểu sử :

 - Họ và tên: TRẦN THANH BÌNH        

 - Năm sinh: 20/10/1982

 - Chức vụ: Giám đốc

 - Đơn vị: Cty TNHH MTV SX DV và TM Thanh Bình 1982

 - Địa chỉ: TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn

 - Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất đóng tàu, Vận tải

Tên doanh nghiệp : Cty TNHH MTV SX DV và TM Thanh Bình 1982
Địa chỉ : TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn
Điện thoại : 0984266266
Fax : 0984266266
Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải - Kê khai Hải Quan

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Sản xuất đóng tàu, Vận tải

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến