Thông tin doanh nhân
Họ và tên : TRẦN VĂN DŨNG
Ngày sinh : 30/10/1967
Doanh nghiệp : Công ty cổ phần xây dựng Phú Minh
Tiểu sử :

- Họ và tên:       TRẦN VĂN DŨNG        

Năm sinh: 30/10/1967

- Chức vụ: Giám đốc

- Đơn vị: Công ty cổ phần xây dựng Phú Minh

- Địa chỉ: TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Xây dựng các công trình dân dụng, vận tải, khai thác khoáng sản...

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần xây dựng Phú Minh
Địa chỉ : Hạ Chiểu, TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn
Điện thoại : 03203.521.523
Fax : 03203.521.523
Email : xdphuminh@gmail.com

Xây dựng các Công trình dân dụng, Vận tải đường bộ, đường thủy trọng nước

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến