Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Trần Việt Nghĩa
Ngày sinh : 10/08/1980
Doanh nghiệp : Công ty Cp tư vấn Thiết kế và Trang trí Nhà Việt
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ủy ban Hội DNT tỉnh khóa V

                                 - Giám đốc Công ty CP tư vấn và thiết kế và Trang trí Nhà Việt

Tên doanh nghiệp : Công ty Cp tư vấn Thiết kế và Trang trí Nhà Việt
Địa chỉ : 19 Phạm Ngọc Khánh, P.Hải Tân, TPHD
Điện thoại : 03203.550.222
Fax : 03203.550.221
Email : kts_vietnghia@yahoo.com.vn
Thông tin doanh nghiệp :

- Địa chỉ:  19 Phạm Ngọc Khánh, P.Hải Tân, TPHD

- Điện thoại: 03203.550.222, Fax: 03203.550.221

- Loại hình doanh nghiệp: Cổ phần

- Lĩnh vực hoạt động: Thiết kế nội thất, thi công nội thất, Thiết kế kiến trúc

Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, bốc xúc và san lấp mặt bằng, tư vấn thiết kế kiến trúc công trình, trang trí nội ngoại thất công trình, sản xuất và mua bán VLXD, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, sản xuất sản phẩm từ gỗ, vận tải hàng hoá bằng ôtô.