Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Tăng Bá Bay
Ngày sinh : 27/03/1980
Doanh nghiệp : Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
Tiểu sử :

Chức vụ hiện nay: - Ủy viên Ủy ban Hội DNT tỉnh khóa IV

                                - Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng

Tên doanh nghiệp : Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương
Địa chỉ : 5 Đường Thanh Niên - Phường Trần Hưng Đạo - TP Hải Dương
Điện thoại : 0320 3853 882
Fax : 0320 3859 011
Email : soxaydung@haiduong.gov.vn
Lĩnh vực kinh doanh : Khác
 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành