Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Vũ Quang Lan
Ngày sinh : 05/05/1970
Doanh nghiệp : Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay:    - Ủy viên Ủy ban Hội DNT tỉnh khóa IV

                                   - Giám đốc Công ty Cổ Tập đoàn Âu Việt

Tên doanh nghiệp : Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Địa chỉ : Số 102 Điện Biên Phủ, tp.Hải Dương
Điện thoại : 0320 3 850 089
Fax : 0320 3 852 345
Email : khuongbui@auviet-eu.com hoặc info@auviet-eu.com
Lĩnh vực kinh doanh : Bảo hiểm
Thông tin doanh nghiệp :

Kinh doanh bất động sản.

 
Minh Hải Plaza Siêu thị nội thất Xuân Thỏ Công ty cổ phần VTC Group Công ty cổ phần thang máy Gia Huy Công ty cổ phần bất động sản THP Công ty TNHH MTV Đông Thành Đông Công ty cổ phần Việt Hương Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng 899 Công ty cổ phần sản xuất thương mại Xuyên Việt Công ty cổ phần Đức Việt 568 Công ty TNHH MTV âm nhạc Sao Mai Công ty TNHH MTV Thương mại - Vận tải Nhật Hà Công ty TNHH Tiến Trung Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tế CNC Công ty cổ phần Hải Thành