Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Vũ Quang Lan
Ngày sinh : 05/05/1970
Doanh nghiệp : Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay:    - Ủy viên Ủy ban Hội DNT tỉnh khóa IV

                                   - Giám đốc Công ty Cổ Tập đoàn Âu Việt

Tên doanh nghiệp : Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Địa chỉ : Số 102 Điện Biên Phủ, tp.Hải Dương
Điện thoại : 0320 3 850 089
Fax : 0320 3 852 345
Email : khuongbui@auviet-eu.com hoặc info@auviet-eu.com
Lĩnh vực kinh doanh : Bảo hiểm
Thông tin doanh nghiệp :

Kinh doanh bất động sản.

 
Hội nghị phổ biến Pháp luật
TienTrung Công ty CP Đồng Tâm Miền Bắc Công ty CP xây dựngTrường Linh MHB Bank Trung tâm thương mại Gia Lộc Đông Thành Đông Công ty TNHH TM Đức Chính ANH HUY Công ty TNHH Đức Trường Tiên Hoàng In Đức Minh CTy TNHH Thuong mai va Dulich Nam Viet Cuong Cuong Mobile Thạch Rau Câu Bình Dung Tuấn Tài Công ty TNHH Tân Thành Công Hợp Thành Viettinbank Chi nhánh Hải Dương Siêu Thị Tân Tiến