Thông tin doanh nhân
Họ và tên : Vũ Quang Lan
Ngày sinh : 05/05/1970
Doanh nghiệp : Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Tiểu sử :

 

Chức vụ hiện nay:    - Ủy viên Ủy ban Hội DNT tỉnh khóa IV

                                   - Giám đốc Công ty Cổ Tập đoàn Âu Việt

Tên doanh nghiệp : Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Địa chỉ : Số 102 Điện Biên Phủ, tp.Hải Dương
Điện thoại : 0320 3 850 089
Fax : 0320 3 852 345
Email : khuongbui@auviet-eu.com hoặc info@auviet-eu.com
Lĩnh vực kinh doanh : Bảo hiểm
Thông tin doanh nghiệp :

Kinh doanh bất động sản.