Thông tin doanh nhân
Họ và tên : VŨ THỊ KIM LUYẾN
Ngày sinh : 13/08/1980
Doanh nghiệp : Công ty CPXD khai thác mỏ Hoàng Anh
Tiểu sử :

- Họ và tên: VŨ THỊ KIM LUYẾN             

- Năm sinh: 13/8/1980

- Chức vụ: Giám đốc

- Đơn vị: Công ty CP Xây dựng khai thác mỏ Hoàng Anh

- Địa chỉ: TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Khai thác chế biến khoáng sản làm VLXD và các mục đích sử dụng công nghiệp khác

Tên doanh nghiệp : Công ty CPXD khai thác mỏ Hoàng Anh
Địa chỉ : TT. Minh Tân, huyện Kinh Môn
Điện thoại : 03203.520.292
Fax : 03203.521.606
Email : hoanganhkinhmon.hd@gmail.com.
Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại

Khai thác chế biến khoáng sản làm vật liệu và các mục đích sử dụng công nghiệp khác

 
Nguyễn Văn Trọng
DNTN Sản xuất và Thương mại Văn Long
Sinh nhật: 17/10/1966
Nguyễn Trác Thắng
Doanh nghiệp Huy Thuận
Sinh nhật: 05/10/1961
Trần Thuỳ Dương
Vietcombank chi nhánh Hải Dương
Sinh nhật: 15/10/1970
Lê Ngọc Thắng
Cty TNHH MTVTM và QC Đông Thành Đông
Sinh nhật: 05/10/1981
Phan Tiến Dũng
Công ty CP Thiên Lộc
Sinh nhật: 30/10/1970
Phan Lan Phương
Khách sạn thuỷ tạ Đồng Xanh
Sinh nhật: 12/10/1972
Trần Văn Quế
Công ty TNHH Hồng Dương
Sinh nhật: 13/10/1969
Nguyễn Thị Phượng
Công ty TNHH Hoàng Phương
Sinh nhật: 20/10/1967
Nguyễn Huy Dung
Viettel Chi nhánh Hải Dương
Sinh nhật: 20/10/1982
Trương Quang Hải
Công ty CP xây dựng và TM Kỳ Tam Anh
Sinh nhật: 12/10/1963
Đinh Văn Quân
Công ty TNHH Sao việt
Sinh nhật: 10/10/1966
Lê Văn Tuấn
Công ty CP tập đoàn Âu Việt
Sinh nhật: 01/10/1964
TRẦN VĂN DŨNG
Công ty cổ phần xây dựng Phú Minh
Sinh nhật: 30/10/1967
Vũ Thị Phương Loan
DNTN thể thao Loan Trị
Sinh nhật: 24/10/1971
NGUYỄN ANH THƯ
Phòng Trà Carta
Sinh nhật: 10/10/1982
NGUYỄN BÁ QUYỀN
Công ty TNHH Diệp Minh Khôi
Sinh nhật: 20/10/1972
TRẦN THANH BÌNH
Cty TNHH MTV SX DV và TM Thanh Bình 1982
Sinh nhật: 20/10/1982
Lê Thị Bảy
Công ty TNHH MTV TM Tùng Dương
Sinh nhật: 18/10/1968
Bùi Gia Thuật
Doanh nghiệp tư nhân Lai Vu
Sinh nhật: 17/10/1958
Nguyễn Đức Phương
Công ty TNHH TTT Đức Minh
Sinh nhật: 23/10/1972
Phạm Quốc Khánh
Công ty TNHH MTV tư vấn và ĐTXD Đông Triều
Sinh nhật: 30/10/1976
Nguyễn Mạnh Hải
Công ty TNHH Tân Phát TAPE
Sinh nhật: 12/10/1982